FAQ

Home / FAQ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Τι είναι η Genervest;

Ως “Genervest” αναφέρεται η Genervest BV, η Genervest SCE Limited, η Stichting Genervest, η ιστοσελίδα και η πλατφόρμα μας. 

Η Genervest έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη δημοκρατική μετάβαση στην καθαρή ενέργεια - δίνοντας σε ένα ευρύτερο τμήμα της κοινωνίας τον έλεγχο της ενέργειας με στοχο συντελέσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα δώσει την δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετήσουν αν το επιθυμούν τις υπάρχουσες επενδύσεις τους σε ένα πλήρως διαφανές και αποτελεσματικό νέο είδος επένδυσης, το οποίο πραγματοποιείται από μια παγκόσμια, ευέλικτη peer-to-peer ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδύσεων με χαμηλό κόστος συναλλαγών. Έτσι οι επενδυτές μας θα γνωρίζουν επακριβώς που διοχετεύονται τα χρήματά τους και να επενδύουν ηθικά και κοινωνικά για το μέλλον μας με ανταγωνιστικά επιτόκια. Οι επενδυτές μας - μεγάλοι και μικροί - θα αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματά τους, ενώ στηρίζουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο και θα βοηθήσουν να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς της Genervest; 

Η Genervest BV είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ολλανδια με αριθμό μητρώου: 000044493991 και έδρα στην διεύθυνση: NDSM-plein 32, 1033WB Amsterdam, Netherlands (όπου στεγάζεται το ολλανδικό γραφείο της Greenpeace στο Άμστερνταμ). Αριθμός ΑΦΜ: 860783935. Η Genervest BV ανήκει στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. 

Η Genervest BV είναι ιδρυτικό μέλος της Genervest Limited, η οποία είναι μια Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Κοοπερατίβα/SCE) υπαγόμενη στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 1435/2003 “Καταστατικό για μια Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία”. H κοοπερατίβα ιδρύθηκε στην Κροατία όπου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από την HANFA, η οποία είναι η Κροατική Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η Genervest SCE δεν προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και δεν είναι τράπεζα, επομένως δεν υπόκειται στις σχετικές ρυθμίσεις ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι Genervestors (οι επενδυτές της Genervest) μπορούν να προχωρήσουν σε δάνεια και επενδύσεις με το να γίνουν μέλη της Genervest SCE και να επενδύσουν στις επενδύσεις των Genervestees που η Kοοπερατίβα έχει αποφασίσει να επενδύσει και φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της.

Η Stichting Genevrest είναι το ίδρυμα που ιδρύθηκε για να προσελκύσει χρήματα από άλλα ιδρύματα, επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, να συγκεντρώσει έργα για επένδυση και να παρέχει την απαραίτητη οικονομική στήριξη στην Genervest BV.

Πώς λειτουργεί;

Με τα πρώτα στάδια να έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, η Genervest θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του 2021. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς θα λειτουργήσουν τα διαφορετικά στοιχεία μόλις ρυθμίσουμε τα πάντα.

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός τριών διαφορετικών στοιχείων θα κάνει το Genervest διαφορετική. Παρέχοντας μια ολιστική λύση, συνεργαζόμενοι με την Greenpeace, έχοντας ομάδες υποστήριξης για να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας (που ονομάζουμε Genervestees), συνδέοντάς τους απευθείας με όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση (τους οποίους ονομάζουμε Genervestors) και αυτοματοποιώντας τη διαδικασία έγκρισης. Η Genervest είναι πολύ πιο διαφορετική από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. 

Σε ποιον απευθύνεται;

Η Genervest λειτουργεί αρχικά στην Ελλάδα, σύντομα μέσα στο 2021 σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετά σε άλλες περιοχές του κόσμου. 

  • - Δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους θέλουν να επενδύσουν σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας και έργα ενεργειακής μετάβασης να το κάνουν απευθείας από την πλατφόρμα της.
  • - Ενισχύει άτομα και επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν έργα καθαρής ενέργειας, φροντίζοντας να έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται.
  • - Είναι εκεί για όσους επιθυμούν να κάνουν κάτι ουσιαστικό με τις αποταμιεύσεις τους και να τις χρησιμοποιήσουν για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
  • - Είναι εκεί για ανθρώπους που χρειάζονται χρηματοδότηση για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, μεγάλα και μικρά, από την τοποθέτηση μιας ηλιακής στέγης στην οροφή τους έως την δημιουργίας ενός ηλιακού πάρκου για σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι Genervestors μας είναι οι όλοι όσοι γίνονται μέλη της Κοοπερατίβας μας και δανείζουν χρήματα ή επενδύουν σε Genervestees.

Oι Genervestees μας είναι κάθε νομική οντότητα ή πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει χρηματοδότηση από τους Genervestors και υπηρεσίες υποστήριξης από την Genervest.

Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Genervest;

Η διαδικασία για να κάνεις μια επένδυση χρησιμοποιώντας τη Genervest είναι πολύ απλή: Η Genervest συγκεντρώνει επενδυτικές ευκαιρίες (έργα καθαρής ενέργειας) που προτείνονται από Genevrestees, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από την Κοοπερατίβα της Genervest για να μπουν στην Πλατφόρμα. Καθε ένας/μία μπορεί να γίνει Genervestor δημιουργώντας ένα λογαριασμό ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Έτσι μπορεί να δει τις πληροφορίες κάθε έργου που φιλοξενείται στην Πλατφόρμα, να δημιουργήσει ένα προσωπικό εικονικό πορτοφόλι και να αποφασίσει για το πώς να διανείμει χρήματα σε διαφορετικά έργα ή ίσως να κάνει μια μόνο επένδυση.

Τα έργα θα βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και θα προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες επένδυσης, ανάλογα με την τεχνολογία, το μέγεθος, τις οικονομικές ανάγκες και τον κίνδυνο μέσω της πλατφόρμας. Αυτά τα έργα θα είναι διαθέσιμα μετά από επισταμένη έρευνα, αφού περάσουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες εγκρίσεων και θα λάβουν την κατάλληλη βοήθεια από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων μας για να μπορεί το κάθε έργο να μπει στην πλατφόρμα και να έτοιμο για χρηματοδότηση (να έχει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, να έχει ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο). Οι επενδυτικές ευκαιρίες θα πρέπει να έχουν την τελική έγκριση επένδυσης από την Genervest και στη συνέχεια μπορούν να συγκεντρωθούν σε κατηγορίες (για παράδειγμα Ηλιακές Στέγες στην Ελλάδα) ή / και να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα μεμονωμένα.

Κάθε έργο θα φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για μια συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως 1-3 μήνες) εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επενδύουν μικρά και μεγαλύτερα ποσά. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, οι Genervestees θα υπογράψουν ένα δάνειο ή μια επενδυτική συμφωνία και θα λάβουν τα χρήματα, ενώ οι επενδυτές θα αρχίσουν να παίρνουν τα χρήματά τους πίσω σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσφέρει κάθε ανάδοχος του έργου.

Είναι ασφαλές;

Τα δάνεια ασφαλίζονται έναντι των περιουσιακών στοιχείων των Genervestee και των αναμενόμενων εσόδων από το έργο που θα δημιουργήσουν. Όλες οι Genervestees ελέγχονται προσεκτικά Η Genervest δεν μπορεί να παρέχει καμία προστασία σε αυτό το στάδιο σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, αλλά μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα έργα και οι Genervestees θα έχουν περάσει από μια λεπτομερή νομική και οικονομική αξιολόγηση από τους εμπειρογνώμονες και τις νομικές ομάδες μας. 

Όλοι οι Genervestees που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα μας είναι καθιερωμένες εταιρείες, κοινότητες, ενώσεις και εγκαταστάτες με πολυετή εμπειρία στον ελληνικό ενεργειακό τομέα. Όλοι οι συνεταιρισμοί, οι ενεργειακές κοινότητες ή τα startup που φιλοξενούμε έχουν περάσει από προσεκτική και επισταμένη έρευνα. 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, εργαζόμαστε για να κάνουμε τις επενδύσεις ακόμα πιο ασφαλείς κατά τη διάρκεια του 2021,ωκαθώς εστιάζουμε στη χρηματοδότηση του Genervest Foundation και προσελκύοντας χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για έργα και πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας και θα προσφέρουν εγγύηση στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται για να αποσοβήσουμε κάθε κίνδυνο. Θα επιδιώξουμε επίσης να ασφαλίσουμε τις επενδύσεις των Genervestees όταν έχουμε αναπτύξει το απαραίτητο ιστορικό και με την πάροδο του χρόνου ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη χρήση της Genervest τόσο ασφαλή όσο μιας τράπεζας.

Γιατί η Greenpeace υποστηρίζει την Genervest; 

Η Greenpeace στηρίζει την Genervest φέρνοντας έτσι κοντα εκείνους που θέλουν να κάνουν κάτι για την κλιματική κρίση με όσους είναι ήδη μέρος της λύσης, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα την υποστήριξη που χρειάζονται. 

Η Genervest έχει συσταθεί από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace με την άδεια της Greenpeace Netherlands και της Διεθνούς Greenpeace. To ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι ο πρωταρχικός (και μόνος) μέτοχος της Genervest και έχει τον έλεγχο της επωνυμίας και την εποπτεία των δραστηριοτήτων μας. 

Για την Greenpeace, η Genervest είναι μια πολύ απαραίτητη λύση και εργαλείο που έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για να ενισχύσει την στήριξη της δικαιης ενεργειακής μετάβασης και για τον εκδημοκρατισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάνοντας αυτά τα έργα προσιτά σε οποιονδήποτε μπορεί να επενδύσει ένα μικρό χρηματικό ποσό. Εν τω μεταξύ, μετά από πολλά χρόνια δράσης για την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν ένα έργο καθαρής ενέργειας. Μεσα την Genervest, στοχεύουμε να προωθήσουμε έναν νέο τρόπο συλλογικής χρηματοδότησης μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση, προστατεύοντας και ενισχύοντας τον ρόλο των πολιτών σε αυτή και κάνοντας τις τοπικές κοινωνίες πιο ανθεκτικές.