Πολιτική Απορρήτου

Home / Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου

Η Genervest δεν εμπορεύεται δεδομένα και δεν διαθέτει κανένα σύστημα εμπορευματοποίησης δεδομένων για να αποκομίσει χρηματικό όφελος από τις ιδιωτικές και προσωπικές σου πληροφορίες. Στη Genervest κατανοούμε τις ανησυχίες σου για την προστασία της ιδιωτικότητας σου και ότι νοιάζεσαι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σου. Σεβόμαστε και εκτιμούμε το απόρρητο όλων των Genervestors και Genervestees και κάθε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ, όπως συνάδει με τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματα σου βάσει του νόμου.

 

1 Ορισμοί

 

AML:
(anti-money laundering) Δηλαδή η μη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αναφέρεται στο σύνολο των νόμων, κανονισμών και διαδικασιών που ακολουθούμε με στόχο να αποτρέψουμε τη χρήση της Πλατφόρμας μας για την μετατροπή παράνομα αποκτημένων χρημάτων σε νόμιμα έσοδα.
Επιχείρηση:
Κάθε νομική οντότητα που δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ηλεκτροκίνηση ή οποιαδήποτε δραστηριότητα ενεργειακής μετάβασης.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, email: compliance@genervest.org
DD:
(due diligence) Δηλαδή η δέουσα επιμέλεια, που αναφέρεται στη διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου των πιστοποιητικών και των εμπορικών σχεδίων μιας νομικής οντότητας ή προσώπου.
Genervest:
Αναφέρεται στη Genervest BV, Genervest SCE Limited, Stichting Genervest, την Ιστοσελίδα και την Πλατφόρμα.
Genervestee(s):
Αναφέρεται σε οποιαδήποτε νομική οντότητα ή πρόσωπο επιθυμεί να λάβει χρηματοδότηση από τους Genervestors και υπηρεσίες υποστήριξης από τη Genervest.
Genervestor(s):
Είναι οι άνθρωποι που γίνονται μέλη της Genervest SCE και δανείζουν ή επενδύουν χρήματα στους Genervestees.
Greenpeace:
Χρησιμοποιείται γενικά για όλη την οργάνωση, χωρίς να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά εθνικά γραφεία ή τη Διεθνή Greenpeace.
KYC:
(know your customer) Δηλαδή η επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη, που αναφέρεται στη διαδικασία ελέγχου των πληροφοριών ενός πελάτη για να διαπιστωθεί κατά πόσο πληροί τα καθορισμένα κριτήρια.
Πλατφόρμα
Η πλατφόρμα αναφερεται στον χωρο που υπάρχει στην ιστοσελίδα για τα μέλη της Genervest SCE, οπου οι σχέσεις μεταξύ Genervestees και Genervestors διενεργονται με τεχνολογια blockchain
Έργο
Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ Genervestees και των έργων τους.
Ιστοσελίδα
Ο ιστότοπος: http//:www.genervest.org

 

2 Ποιοι είμαστε

Η Genervest BV (ΑΦΜ: 8607839354) είναι μια ολλανδική εταιρεία που ανήκει στην Greenpeace (Ελλάς) και είναι ιδρυτικό μέλος της Genervest Limited, η οποία είναι μια Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Κοοπερατίβα)
Η Genervest BV είναι ιδρυτικό μέλος της Genervest Limited, η οποία είναι μια Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Κοοπερατίβα) υπαγόμενη στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 1435/2003 “Καταστατικό για μια Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία”. H κοοπερατίβα ιδρύθηκε στην Κροατία όπου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από την HANFA, η οποία είναι η Κροατική Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η Genervest SCE δεν προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και δεν είναι τράπεζα, επομένως δεν υπόκειται στις σχετικές ρυθμίσεις ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι Genervestors (οι επενδυτές της Genervest) μπορούν να προχωρήσουν σε δάνεια και επενδύσεις με το να γίνουν μέλη της Genervest SCE και να επενδύσουν στις επενδύσεις των Genervestees που η κοοπερατίβα έχει αποφασίσει να επενδύσει και φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της.3 Ποια ζητήματα καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Το κείμενο αυτό εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα: πως τα συλλέγουμε, πως τα κρατάμε για όσο παραμένουν στη διάθεση μας και πως τα επεξεργαζόμαστε. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά που έχεις σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

 

4 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) («GDPR») και τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 2018 (στο εξής, “η νομοθεσία για την προστασία δεδομένων”) ως “οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό”.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι, με απλούστερους όρους, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσένα που οδηγεί στην ταυτοποίησή σου. Τα προσωπικά δεδομένα καλύπτουν προφανείς πληροφορίες όπως το όνομά σου και τα στοιχεία επικοινωνίας σου, αλλά καλύπτουν επίσης λιγότερο προφανείς πληροφορίες όπως αριθμούς αναγνώρισης, δεδομένα ηλεκτρονικής τοποθεσίας και άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά.
Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε παρατίθενται στο Μέρος 6, όπως παρατίθεται παρακάτω.

 

5 Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, έχεις τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία θα φροντίζουμε πάντα να προασπιζόμαστε:
 1. a) Το δικαίωμα να γνωρίζεις τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου οφείλει να σε ενημερώσει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις, αλλά είμαστε πάντα στη διάθεση σου, εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με τα στοιχεία που θα βρεις στο Μέρος 12. The right to be informed about our or collection and use of your personal data. This Privacy Notice should tell you everything you need to know, but you can always contact us to find out more or to ask any questions using the details in Part 12.
 2. b)         Το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα. Στο Μέρος 11 θα διαβάσεις πληροφορίες για το πως μπορείς να το κάνεις
 3. c)         Το δικαίωμα να διορθώσεις όποιο προσωπικό δεδομένο σου είναι ανακριβές ή ελλιπές. Παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας, για να μάθεις περισσότερα.
 4. d)         Το δικαίωμα να μας ζητήσεις να διαγράψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σου δεδομένα που διατηρούμε. Παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας, με τα στοιχεία που θα βρεις στο Μέρος 12, για να μάθεις περισσότερα.
 5. e)         Το δικαίωμα να θέσεις περιορισμούς (δηλ. να αποτρέψεις) την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.
 6. f)           Tο δικαίωμα να μας αρνηθείς τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς.
 7. g)         Το δικαίωμα να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η νομική μας βάση για τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων είναι η συγκατάθεση σου, είσαι ελεύθερος να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου για τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 8. h)         Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτόματη λήψη αποφάσεων και το προφίλ σου. Το Μέρος 7 εξηγεί περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης λήψης αποφάσεων και του προφίλ.
 9. i)           Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν έχεις δώσει απευθείας σε μας τα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε με τη συγκατάθεσή σου ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης και ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείς να μας ζητήσεις αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων, ώστε να τα χρησιμοποιήσεις με κάποια άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση, σε μια ποικιλία περιπτώσεων. use your personal data, including automated decision-making and profiling.
For more information about our use of your personal data or exercising your rights as outlined above, please contact us using the details provided in Part 12.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σου όπως περιγράφεται παραπάνω, επικοινωνήσε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο Μέρος 12. Είναι σημαντικό τα προσωπικά σου δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εάν κάποιο από τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας αλλάξει, παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορούν επίσης να ληφθούν από το γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
Εάν έχεις οποιονδήποτε λόγο για καταγγελία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων από εμάς, έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε εάν μας έδινες την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε εμείς τις ανησυχίες σου, ως εκ τούτου σε παρακαλούμε να έρθεις πρώτα σε επικοινωνία μαζί μας, μέσα από τα στοιχεία που θα βρεις στο Μέρος 12.

 

6 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και με ποιο τρόπο;

Ανάλογα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσεις την Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να κρατήσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρονται επίσης στον πίνακα. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά ή δεδομένα σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις και/ ή αδικήματα.
 
Είδος δεδομένων
Τρόπος συλλογής
Πληροφορίες ταυτότητας όπως: όνομα, τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο
Άμεσα: Μπορείς να μας δώσεις την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου και στοιχεία τραπέζης όταν συμπληρώσεις φόρμες ή μέσα από την επικοινωνία σου μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχεις για τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας και όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου.
Άμεσα: Μπορείς να μας δώσεις την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου και στοιχεία τραπέζης, όταν συμπληρώσεις φόρμες ή μέσα από την επικοινωνία σου μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχεις όταν :
• δημιουργείς έναν λογαριασμό στην ιστόσελίδα μας .
• χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας .
• ζητάς να σου αποσταλεί προωθητικό υλικό.
• συμμετέχεις σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα ή αφήνεις κάποιο σχόλιο ή επικοινωνείς μαζί μας.
Πληροφορίες επιχείρησης, όπως: όνομα επιχείρησης, τίτλος εργασίας, επάγγελμα.
Άμεσα: Μπορείς να μας δώσεις την ταυτότητά της εταιρείας σου, τα στοιχεία επικοινωνίας της και στοιχεία τραπέζης της, όταν συμπληρώσεις φόρμες ή μέσα από την επικοινωνία σου μαζί μας.
Στοιχεία πληρωμής, όπως: στοιχεία κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Άμεσα: Μπορείς να μας δώσεις τα στοιχεία τραπέζης σου όταν συμπληρώσεις φόρμες ή μέσα από την επικοινωνία σου μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχεις όταν δημιουργείς λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας.
Πληροφορίες προφίλ, όπως: προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, ιστορικό επενδύσεων.
Άμεσες αλληλεπιδράσεις με την ιστοσελίδα μας.
Δεδομένα από τρίτα μέρη, όπως: στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες προφίλ.
Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχεις όταν δημιουργείς λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες των συνεργατών μας.

 

7 Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, πρέπει πάντα να έχουμε νόμιμο δικαίωμα για τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα και τις νόμιμες βάσεις μας για να το κάνουμε:
 
Τι κάνουμε
Ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε
Η νόμιμη βάση μας
Λειτουργούμε την Genervest
Πληροφορίες ταυτότητας. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου. Δεδομένα από τρίτα μέρη, όπως στοιχεία επικοινωνία και πληροφορίες προφίλ.
Εγγράφεσαι ως νέος πελάτης. Ρυθμίζεις το πορτοφόλι και τους λογαριασμούς σου, ολοκληρώνεις τις συμβάσεις σου. Πρέπει να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη (KYC) και η δέουσα επιμέλεια (DD).
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσένα.
Πληροφορίες ταυτότητας. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου.
Νόμιμα συμφέροντα, όπως η διαχείριση της σχέσης μας μαζί σου, η συμπλήρωση συμβάσεων και η εκπλήρωση αναγκών επικοινωνίας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να ολοκληρώσουμε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και να προστατεύσουμε εσένα και την ιστοσελίδα μας. Αυτό θα περιλαμβάνει θέματα όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, δοκιμές, συντήρηση συστήματος, υποστήριξη, αναφορά και φιλοξενία δεδομένων.
Διαχείριση πληρωμών για τις υπηρεσίες μας.;
Πληροφορίες ταυτότητας. Πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου. Στοιχεία πληρωμής, όπως στοιχεία κάρτας, αριθμοί τραπεζικού λογαριασμού.
Νόμιμα συμφέροντα, όπως η λήψη πληρωμών από επενδύσεις και η διαχείριση λογαριασμών μέσω blockchain. Θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σου και να ολοκληρώσουμε συναλλαγές για εσένα.
Εξατομίκευση και προσαρμογή των υπηρεσιών μας για εσένα.
Πληροφορίες ταυτότητας. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου. Πληροφορίες προφίλ, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και ιστορικό επενδύσεων.
Νόμιμα ενδιαφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών που έχεις ζητήσει και της διασφάλισης ότι δεν σου στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες που δεν θέλεις να λαμβάνεις. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή προτάσεων και συστάσεων για σένα σχετικά με υπηρεσίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Θα επιδιώξουμε επίσης να μάθουμε, να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η υπηρεσία για σένα.
Επικοινωνία μαζί σας.
Πληροφορίες ταυτότητας. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου.
Νόμιμα ενδιαφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης, της βελτίωσης και της ανάπτυξης των υπηρεσιών μας, ώστε να εξυπηρετουν αποτελεσματικότερα τον σκοπό τους.
Παροχή πληροφορίας μέσω email, όπως έχεις επιλέξεις (μπορείς να επιλέξεις να εξαιρεθείς οποιδήποτε στιγμή, αρκεί να κάνεις τις αντίστοιχες ρυθμίσεις μέσα από τον λογαριασμό σου).
Πληροφορίες ταυτότητας που περιλαμβάνουν: όνομα, τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο. Πληροφορίες προφίλ, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, ιστορικό επενδύσεων.
Νόμιμα ενδιαφέροντα, όπως η παροχή πληροφοριών που έχεις ζητήσει και η διασφάλιση ότι δεν σου στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες που δεν θέλεις να λάμβάνεις. 
 
Με την άδειά σου και όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για λόγους προώθησης, όπως το να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου μέσω email με πληροφορίες, νέα και προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. with information, news, and offers on our Δεν θα σου σταλεί προωθητικό υλικό με παράνομο περιερχόμενο ή άλλη ανεπιθύμητη αλληλογραφία. 
Θα εργαζόμαστε συνεχώς για να προστατεύσουμε απολύτως τα δικαιώματά σου και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και των κανονισμών περί απορρήτου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ΕΚ) 2003, ενώ θα έχεις πάντα τη δυνατότητα εξαίρεσης. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτους εκτός από την Greenpeace για λόγους προώθησης, κάτι από το οποίο μπορείς να εξαιρεθείς ανά πάσα στιγμή.
- Θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα αυτοματοποιημένα συστήματα για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και για την εξατομίκευση των υπηρεσιών μας. Εάν θελήσεις να μάθεις περισσότερα για κάποια ενέργεια μας, η οποία συνδέεται άμεσα με αυτά, ή αν επιθυμείς “ανθρώπινη παρέμβαση” (δηλαδή, κάποιος άνθρωπος να αξιολογήσει την ενέργεια και να μη βασιστείς αποκλειστικά στις επιλογές της αυτοματοποιημένης μεθόδου), η νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σου δινει δικαίωμα να το κάνεις. Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες στο Μέρος 12.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες αυτοματοποιημένες μέθοδοι λήψης αποφάσεων:
 • - KYC, AML και DD για να διασφαλίσουμε ότι είσαι αυτός/ή που λές ότι είσαι και ότι συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές μας, όπως και με διεθνής και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
 • - Διαδικασίες έγκρισης Έργων, Επιχειρήσεων, Genervestee και Genervestor, με χρήση αλγορίθμων και Τεχνητής Νοημοσύνης, για τη μείωση του κόστους της Genervest που της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει μια οικονομικά αποδοτική λύση.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί η ακόλουθη εξατομίκευση υπηρεσιών:
 • - Σύμφωνα με τα δεδομένων που καταχωρείς, ενδέχεται να σε κατατάξουμε σε κατηγορίες, ανάλογα με την τοποθεσία σου, τα επενδυτικά σου ενδιαφέροντα, τον τύπο επενδυτή που είσαι, το αν εισαι υποστηρικτής της Greenpeace και άλλα χαρακτηριστικά, για να σε εξυπηρετήσουμε καλύτερα με πληροφορίες που σε αφορούν. 
- Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, εκτός εάν πιστεύουμε εύλογα ότι ένας άλλος σκοπός είναι συμβατός με αυτούς και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για αυτόν τον σκοπό. Εάν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα με αυτόν τον τρόπο και θέλεις να σου εξηγήσουμε πώς ο νέος σκοπός είναι συμβατός με τους αρχικούς, επικοινωνήσε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας στο Μέρος 12.
Στην περίπτωση που πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησης μας ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για σκοπούς που δεν σχετίζονται ή δεν συμβαδίζουν με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, θα σε ενημερώσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σου. Αυτό θα γίνει μόνο εντός των ορίων της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και των νομικών σου δικαιωμάτων. 

 

8 Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

- Δεν θα κρατήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν για πρώτη φορά. Επομένως, θα παραμείνουν στην κατοχή μας για τις ακόλουθες περιόδους (ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος, οι ακόλουθοι παράγοντες θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της διάρκειας της).
 
Τύπος δεδομένων
Πόσο καιρό τα διατηρούμε
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, δemail, αριθμός τηλεφώνου.
Μέχρι να κλείσεις το λογαριασμό σου ή να μας ζητήσεις να τον διαγράψουμε.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου.
Μέχρι να κλείσεις το λογαριασμό σου ή να μας ζητήσεις να τον διαγράψουμε.
Πληροφορίες επιχείρησης, όπως: όνομα επιχείρησης, τίτλος εργασίας, επάγγελμα.
Μέχρι να κλείσεις το λογαριασμό σου ή να μας ζητήσεις να τον διαγράψουμε.
Στοιχεία πληρωμής, όπως: στοιχεία κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Όπως ορίζεται από κανονισμούς κατά καιρούς ή μέχρι να κλείσεις το λογαριασμό σου ή να μας ζητήσεις να τον διαγράψουμε, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.
Πληροφορίες προφίλ, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και ιστορικό επενδύσεων.
Μέχρι να κλείσεις το λογαριασμό σου ή να μας ζητήσεις να τον διαγράψουμε.

 

9 Πώς και πού αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

- Ενδέχεται να αποθηκεύουμε ή να μεταφέρουμε, όλα ή κάποια από τα προσωπικά σου δεδομένα, σε χώρες που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (o ΕΟΧ αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν). Οι χώρες αυτές είναι ευρύτερα γνωστές ως “τρίτες χώρες” και ενδέχεται να μην έχουν ισοδύναμες νομοθεσίες για την προστασία δεδομένων με εκείνες του Ηνωμένου Βασιλεία και/ή του ΕΟΧ. Συνεπώς, θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να εξασφαλίσουμε πως τα προσωπικά σου δεδομένα θα λάβουν την ίδια ασφαλή και προσεκτική μεταχείριση που θα λάμβαναν στην Ε.Ε., σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων. Δηλαδή:
- Συνάπτουμε συγκεκριμένες συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, που έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες. Αυτές οι συμβάσεις απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ορίζει και η Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκής Επιτροπής..
ΚΑΙ
Όταν tμεταφέρουμε τα δεδομένα σου σε τρίτο μέρος που έχει έδρα στις ΗΠΑ, τα δεδομένα σου ενδέχεται να προστατεύονται εάν εμπίπτουν υπό το καθεστώς της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση το τρίτο μέρος οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε ισοδύναμο επίπεδο με εκείνο της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..
Επικοινώνησε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα βρεις στο Μέρος 12, εάν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τους συγκεκριμένους μηχανισμούς προστασίας δεδομένων που θα χρησιμοποιούμε όταν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε μία τρίτη χώρα.
Η ασφάλεια των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί ζήτημα ουσιώδους σημασίας για εμάς και για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε μια σειρά από κρίσιμα μέτρα, που περιλαμβάνουν:
 • • Περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα, μόνο σε όσους υπαλλήλους, εκπροσώπους, συμβεβλημένους και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν θεμιτή ανάγκη να έχουν γνώση και διασφάλιση ότι τηρούν τα καθήκοντα τους περί εμπιστευτικότητας,
 • • Διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (την ακούσια ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εγκεκριμένη αποκάλυψη των προσωπικών σου δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά), στις οποίες περιλαμβάνεται η ενημέρωση σου ή/και η ενημέρωση του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών στις περιπτώσεις που επιτάσσει η νομοθεσία, legally required to do so;
 • • Τη μη διατήρηση των δεδομένων σου, πέραν των άμεσων αναγκών της λειτουργίας της επιχείρησης.
 

10 Μοιράζεστε τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

- Δε θα μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτα μέρη, με εξαίρεση τη Greenpeace, για κανέναν λόγο. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρξουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
Στην περίπτωση που πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησης μας ή περιουσιακά της στοιχεία, τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε ένα τρίτο μέρος. Ο κάθε νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης μας μπορεί να αξιοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε εμείς, όπως ορίζει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενδέχεται να οφείλουμε βάσει του νόμου να μοιραστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να περιλαμβάνουν και τα δικά σας, εάν είναι σε εξέλιξη ένδικες διαδικασίες ή εάν οφείλουμε να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις, μία δικαστική εντολή, ή τις οδηγίες κάποιας αρμόδιας αρχής.
Στην περίπτωση που τα προσωπικά σου δεδομένα παραχωρηθούν, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, με κάποιο τρίτο μέρος, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα θα αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και προσοχή,  σεβόμενοι απόλυτα τα δικαιώματα σου, εν γνώσει των υποχρεώσεων μας και τις υποχρεώσεις των τρίτων μερών όπως ορίζει ο νόμος και όπως περιγράφεται παραπάνω, στο Μέρος 9 παραπάνω.
Στην περίπτωση που κάποιο προσωπικό σου δεδομένο μεταφερθεί εκτός του ΕΟΧ, θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα θα αντιμετωπιστούν με την ασφάλεια και προσοχή που θα αντιμετωπιζόντουσαν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω, στο Μέρος 9.
Στην περίπτωση που πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησης μας ή περιουσιακά της στοιχεία, τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε ένα τρίτο μέρος. Ο κάθε νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης μας μπορεί να αξιοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα με τον μπορεί να αξιοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε εμείς, όπως ορίζει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενδέχεται να οφείλουμε βάσει του νόμου να μοιραστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να περιλαμβάνουν και τα δικά σας, εάν είναι σε εξέλιξη ένδικες διαδικασίες ή εάν οφείλουμε να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις, μία δικαστική εντολή, ή τις οδηγίες κάποιας αρμόδιας αρχής.

 

11 Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;

Στην περίπτωση που θέλεις να μάθεις ποια είναι τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, μπορείς να μας ρωτήσεις  και να μας ζητήσεις να λάβεις ένα αντίγραφο τους (όταν βέβαια διατηρούνται). Αυτό είναι γνωστό ως “Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου”.
Όλα τα αιτήματα πρόσβασης υποκειμένου πρέπει να γίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται μέσω email ή ταχυδρομείου, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας στο Μέρος 12. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε ετοιμάσει μια φόρμα αιτήματος, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι απαραίτητο να τη χρησιμοποιήσετε, ωστόσο είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μας πείτε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε ώστε να απαντήσουμε το δυνατόν γρηγορότερα στο αίτημα σου.
Συνήθως δεν υπάρχει κάποια χρέωση σε αίτημα πρόσβασης υποκειμένου. Ωστόσο, εάν το αίτημα σου είναι “προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό” (για παράδειγμα όταν κάνεις επανειλημμένα αιτήματα), ενδέχεται να υπάρξει κάποια χρέωση, για να καλυφθούν οι διοικητικές δαπάνες για την απάντηση του αιτήματος σου.
- Θα απαντήσουμε στο Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου που θα μας στείλεις εντός μήνα από τη στιγμή που θα το λάβουμε. Συνήθως, θα σου προσφέρουμε μια πλήρη απάντηση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ένα αντίγραφο των προσωπικών σου δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικά όταν το αίτημα σου είναι περίπλοκο, ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημα σου, μέχρι το μέγιστο των τριών μηνών. Θα σε κρατάμε πλήρως ενημερωμένο για την εξέλιξη του αιτήματος σου. progress.

 

12 Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας σχετικά με  οτιδήποτε έχει να κάνει με τα προσωπικά σου δεδομένα και την προστασία τους, όπως και για να υποβάλεις ένα Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου, σε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω μεθόδους (σημειώνοντας, υπόψη του Υπευθύνου Συμμόρφωσης): Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@genervest.org.

13 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

- Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εάν αλλάξει ο νόμος ή εάν αλλάξουμε την επιχείρησή μας με τρόπο που επηρεάζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τυχόν αλλαγές θα είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους κατόχους λογαριασμού για τους οποίους έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας.