00%
Loading

Free Solar – Media Brief

keyboard_arrow_down
alt

Οικιακά φωτοβολταϊκά με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για όλους

Το FREE SOLAR είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να σε βοηθήσει να αποκτήσεις το δικό σου φωτοβολταϊκό, με ευνοϊκούς όρους και χωρίς αρχικό κεφάλαιο επένδυσης, και να απαλλαγείς έως και 100% από το κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας και τις περιβόητες “ρήτρες αναπροσαρμογής”. Στην πρώτη – πιλοτική – φάση του έργου, το FREE SOLAR ΄δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα genervest.org.

Τι είναι το FREE SOLAR

Το FREE SOLAR, το νέο πρόγραμμα της συμμετοχικής πλατφόρμας χρηματοδότησης Genervest και του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, είναι ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας για αυτοπαραγωγή (net-metering) από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μέσα από συνεργασίες με τοπικούς φορείς, όπως ενεργειακές κοινότητες, συνεταιριστικές ενώσεις, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, χρηματοδοτικά ιδρύματα κ.α., το FREE SOLAR δίνει την ευκαιρία σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις να βρουν εύκολα φθηνή χρηματοδότηση, χωρίς αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου φιλικού για τέτοιου είδους μικρές επενδύσεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία απόκτησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος όσο πιο απλή και εύκολη γίνεται. Για όλους.

Στην πρώτη – πιλοτική – φάση του έργου, το FREE SOLAR συνεργάζεται με την Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) και θα αναζητήσει 20 νοικοκυριά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Σκοπός είναι να δοκιμαστεί και να βελτιστοποιηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, πριν το FREE SOLAR επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Ποια είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) ;

Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) ιδρύθηκε το 2010 ως αστικός συνεταιρισμός με αρχικό σκοπό την επεξεργασία, διαχείριση και διάθεση βιομάζας μέσω της εκμετάλλευσης αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων στην περιοχή της Καρδίτσας. Με τη θέσπιση του νόμου 4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες, η ΕΣΕΚ πήρε τη σημερινή της μορφή ως Ενεργειακή Κοινότητα, στοχεύοντας στην ευρύτερη δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ενεργειακές υπηρεσίες. Η ΕΣΕΚ αριθμεί περίπου 400 μέλη, μεταξύ των οποίων τοπικές επιχειρήσεις και 6 δήμοι του νομού Καρδίτσας, ενώ το εργοστάσιό της παράγει περίπου 1.200 τόνους βιομάζας ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΣΕΚ εδώ.

Ποια θα είναι τα πρώτα επιλέξιμα νοικοκυριά;

Στην αρχική, πιλοτική φάση, του έργου FREE SOLAR θα αναζητηθούν 20 νοικοκυριά από την περιοχή της Θεσσαλίας. Θα υπάρξουν κάποια κριτήρια, όπως η ύπαρξη διαθέσιμης οροφής στις κατοικίες.

Αν κάποιος δεν μένει στη Θεσσαλία, δεν μπορεί να συμμετέχει;

Σκοπός του FREE SOLAR είναι η δραστηριοποίηση σε όλη την Ελλάδα για να διευκολυνθούν στη χρηματοδότηση δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Σύντομα το FREE SOLAR θα ανοίξει και για άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Αν κάποιος δεν διαμένει στη Θεσσαλία αλλά θέλει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον από τώρα, είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει.

Πώς λειτουργεί η αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά;

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος, υπογράφεται σύμβαση 25ετούς διάρκειας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και τον προμηθευτή ενέργειας του καταναλωτή. Κατά τη λειτουργία του φ/β, ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται επί τόπου, ενώ η περίσσεια ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και πιστώνεται για μελλοντική χρήση. Στο τέλος μιας δεδομένης χρονικής περιόδου γίνεται ο συμψηφισμός μεταξύ της συνολικής παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, υπολογιζόμενη σε κιλοβατώρες. Για την ενέργεια που καταναλώθηκε επί τόπου, ο συμψηφισμός αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος της κιλοβατώρας (κόστος προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων και των ρήτρων αναπροσαρμογής εφόσον υπάρχουν) καθώς και σε κάποιες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (τέλος δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ). Για την ενέργεια που διοχετεύθηκε στο δίκτυο και καταναλώθηκε αργότερα, ο συμψηφισμός γίνεται μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος.

Ποιο το όφελος από ένα φωτοβολταϊκό;

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια και να απαλλαγούν πλήρως από το δυσβάσταχτο κόστος της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα τυπικό νοικοκυριό με μέση ετήσια κατανάλωση 5.000 kWh, το οποίο κατά μέσο όρο πληρώνει ετησίως περίπου 1.200 €, η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού μπορεί να επιφέρει όφελος 800-900 € ετησίως.*

*Για ένα τυπικό προφίλ μιας μέσης οικιακής κατανάλωσης με τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ και με μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας στην 25ετία 0,15 €/kWh. Προφανώς, περίοδοι με υψηλότερο κόστος προμήθειας (όπως είναι η τωρινή) επιφέρουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος και γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης. Διαβάστε περισσότερα για το net-metering και δείτε συγκεκριμένα παραδείγματα (σελ. 29-31) στον σχετικό Οδηγό για το net-metering του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση;

Στην πρώτη πιλοτική φάση, τα επιλεγμένα έργα θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα ως ένα ενιαίο έργο της ΕΣΕΚ και η χρηματοδότηση θα αναζητηθεί από μικρούς και μεγάλους επενδυτές, με ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο έως 6%. Εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, θα υπάρξει μία αρχική περίοδος χάριτος έως 9 μήνες προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και η σύνδεση του φωτοβολταϊκού. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού και θα προκύψει από την εξοικονόμηση χρημάτων από τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος των δόσεων θα είναι μικρότερο από το ετήσιο όφελος του ωφελούμενου ώστε να υπάρχει καθαρός κέρδος από την πρώτη κιόλας χρονιά.

Ποια είναι η διαδικασία της εγκατάστασης;

Μετά τη συλλογή των αιτήσεων, τα επιλέξιμα νοικοκυριά θα ειδοποιηθούν από συνεργάτη της Genervest και θα πραγματοποιηθεί ένας αρχικός έλεγχος της διαθέσιμης επιφάνειας που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εύρεσης του κεφαλαίου θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού με το δίκτυο. Η διαδικασία σύνδεσης συνήθως διαρκεί 6 με 9 μήνες.

Αν κάποιο νοικοκυριό ή επιχείρηση δεν έχει διαθέσιμη ταράτσα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση;

Ναι. Σε πρώτη φάση θα επιλεγούν 20 νοικοκυριά που έχουν διαθέσιμη οροφή. Ωστόσο, για τους αιτούντες που δεν έχουν οροφή (π.χ. διαμένουν σε πολυκατοικίες), η Genervest θα προσπαθήσει να τους βρει χώρο σε μελλοντικό φωτοβολταϊκό έργο συλλογικής αυτοπαραγωγής (virtual net-metering) από την ΕΣΕΚ. Το virtual net-metering λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το απλό net-metering. Δεν απαιτεί διαθέσιμη οροφή αφού αφορά σε κοινό φωτοβολταϊκό έργο για τα μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας, το οποίο εγκαθίσταται μακριά από τα σημεία κατανάλωσης των μελών.